Terms and conditions

Terms and conditions ( ข้อบังคับและเงื่อนไข ) การเข้าใช้บริการที่ wireufabetum3 ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศ ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านจะต้องศึกษาเงื่อนไข และข้อบังคับในการเข้าใช้บริการอย่างละเอียด เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทั้งสองฝ่าย และเพื่อให้การเข้าใช้บริการอยู่ภายใต้กฎหมาย ซึ่งทางผู้ให้บริการได้มีการกำหนดเงื่อนไข และข้อบังคับในการเข้าใช้บริการไว้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

Terms and conditions เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ

  1. ผู้เข้าใช้บริการกับ wireufabetum3 จะมีต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกจะต้องเป็นข้อมูลจริงทั้งหมด หากตรวจพบว่ามีการปลอมแปลงข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร จะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
  2. ข้อมูลทั้งหมดของผู้สมัครจะถูกเก็บเป็นความลับทั้งหมด โดยจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเด็ดขาด ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
  3. เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ และข้อบังคับทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ซึ่งบังคับใช้ด้วยกฎหมายทั้งหมด
  4. หากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ และก่อให้เกิดความเสียหาย ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งจะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิก และดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  5. ทางผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อบังคับในการเข้าใช้บริการได้ตลอด โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. สื่อและข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บ wireufabetum3 ล้วนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการทั้งหมด ห้ามผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิก และดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  7. เงื่อนไขและข้อบังคับทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมาย หากมีการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  8. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ contact@wireufabetum3
  9. การเข้าใช้บริการกับ wireufabetum3 ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับทั้งหมดของผู้ให้บริการ